مشاوره رایگان 09907030329
محسن زارع

مشتري

شرکت اميد آيندگان توسعه پارس در اوايل سال 1388 از گرد هم آمدن متخصصين و مشاورين مجرب صنعت IT با هدف ارتقاء سطح کيفي محصولات و ارتقاء آگاهي فعالين اين صنعت و همچنين جامعه مرتبط ، تشکيل شده است.شرکت اميد آيندگان توسعه پارس در اوايل سال 1388 از گرد هم آمدن متخصصين و مشاورين مجرب صنعت IT با هدف ارتقاء سطح کيفي محصولات و ارتقاء آگاهي فعالين اين صنعت و همچنين جامعه مرتبط ، تشکيل شده است.شرکت اميد آيندگان توسعه پارس در اوايل سال 1388 از گرد هم آمدن

رضا احمدي

مشتري

شرکت اميد آيندگان توسعه پارس در اوايل سال 1388 از گرد هم آمدن متخصصين و مشاورين مجرب صنعت IT با هدف ارتقاء سطح کيفي محصولات و ارتقاء آگاهي فعالين اين صنعت و همچنين جامعه مرتبط ، تشکيل شده است.شرکت اميد آيندگان توسعه پارس در اوايل سال 1388 از گرد هم آمدن متخصصين و مشاورين مجرب صنعت IT با هدف ارتقاء سطح کيفي محصولات و ارتقاء آگاهي فعالين اين صنعت و همچنين جامعه مرتبط ، تشکيل شده

×

چطور میتونم کمکت کنم؟